Privacy policy

1. Rekisteriseloste

Tämä tietosuojaseloste on sekä asetuksen (EU) 2016/679 korjattu 23.5.2018 (jäljempänä tietosuoja-asetus) mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä, että asetuksen (EU) 2016/679 korj. 23.5.2018 (jäljempänä tietosuoja-asetus tai TSA) 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista.
.

1.1. Rekisterinpitäjä

Alternative Design Oy
Lapinlahdenpolku 8 A 245
00180 Helsinki
Finland

puh. +358 (0)40 024 3772

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii hallituksen toimitusjohtaja sähköpostiosoitteessa 
info@sapiri.fi
 

1.2. Rekisteriasioista vastaava
Tiedot yllä.

1.3. Rekisterin nimi

Sapiri.fi-verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
 
Käyttäjärekisterin tarkoituksena on kerätä tarvitut tiedot asiakkaiden tilauksista ja tilattujen tuotteiden toimittamisesta sekä tiedottaa yrityksen toiminnasta, uutisista ja tuotteista. 

Henkilön suostuessa henkilötietojensa tallentamiseen osoitelistaamme hän suostuu samalla niiden käyttöön tiedottamisessa.

Tietoja voidaan niiden ajantasaisuuden varmistamiseksi päivittää myös muihin julkisesti saatavilla oleviin rekistereihin tallennetuista henkilötiedoista, esimerkiksi julkisten Suomessa toimivien puhelinnumeropalvelujen tiedoista.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja katuosoitteet
  • Tutkitavan tilan mitat, sijainti ja muut asiaan liittyvät tiedot
  • itse määritelty sukupuoli 
  • tiedot henkilön kielivalinnasta
  • tietoja aiemmista yrityksen ja henkilön keskeisistä yhteydenotoista,  sekä kiinnostuksesta tilan energiapuhdistuksesta.

1.6. Henkilötietojen säilyttämisaika

Mikäli henkilö ei itse jäljempänä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa rekisteröidyn henkilötiedot, kun niiden käsittely ei enää ole tietojen käsittelyn asiayhteyden kannalta välttämätöntä, kuitenkin viimeistään sitten, kun on kulunut vähintään kaksi kokonaista kalenterivuotta viimeisestä uutiskirjeen lähetyksestä, tai viisi vuotta viimeisestä tuotehankinnasta tai päivityksestä.

1.7. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy rekisterin tietoihin

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen omista rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.

Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus vaatia rekisterin tietojen oikaisua

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä.

Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, kieltää tietojen käsittely sekä vaatia tietojen poistoa

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Mikäli henkilö rajoittaa tai vastustaa käsittelyä tai kieltää käsittelyn tavalla, joka estää käyttämästä rekisteriä sen käyttötarkoituksen mukaisesti, rekisterinpitäjä katsoo henkilön haluavan tietojensa poistoa yrityksemme yhteystietolistalta.

Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjältä.

Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjältä. Rekisterinpitäjä pyrkii toimittamaan tiedot viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä. Mikäli kuukauden aikaraja ylittyy, rekisteröidylle tiedotetaan tästä erikseen.

Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu. Maksun suuruudesta päättää yrityksen hallitus.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Mitään henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää. Asianmukaiset henkilötiedot luovutetaan asiakkaan tilaamien tuotteiden tuotevalmistajille, varaus- ja maksupalvelun vastaaville yrityksille.

S-postiosoitteet siirretään sähköpostijärjestelmään, josta uutiskirjeet lähetetään. Järjestelmä varmistaa henkilön mahdollisuuden poistua sähköpostituslistalta.


1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sapiri.fi-verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot säilytetään turvassa tiloissa.

1.9. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
 
S-postiosoitteet tallennettaan uutiskirjesähköpostijärjestelmään, joka on erillään varsinaisesta henkilötietokannasta.
Sähköpostilistalta voi poistua klikkaamalla ”unsubscribe” uutiskirjeessä ja henkilötietolistalta voi saada omat tiedot poistettua kirjoittamalla rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
Palveluiden käytettävyys on muuten varmistettu huolehtimalla ohjelmistojen ylläpidosta säännöllisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Luovutamme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille: Klarna Oy, Google Analytics, Vello (Vello Solutions Oy), Stripe Inc., PayPal (Eurooppa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Posti Oy ja asianamukaiset henkilötiedot luovutetaan asiakkaan tilaamien tuotteiden tuottajille, maahantuojille, kuljetus-rahtausyrityksille.


2. Evästeiden käyttö

Sapiri.fi-verkkokauppa käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa laitteesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja verkkokaupassa käytät.

2.1. Evästeet ja tilastointi

Käytämme Google Analytics -ohjelmaa kerätäksemme tietoja siitä, miten verkkokauppaa käytetään. Tietojen avulla pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä verkkokaupan asiakkaat haluavat ja miten voimme parhaiten antaa asiakkaille hyvän käyttökokemuksen. Henkilökohtaiset tiedot ei käytetä tilstoinnissa.

2.2. Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön laitteellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot edellyttävät, että verkkokauppa tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja.

 

en_GBEnglish (UK)